Ochrona Danych Osobowych

Przetwarzanie danych osobowych w Interfizjo S.A. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Klauzula informacyjna na potrzeby postępowania rekrutacyjnego

https://interfizjo.pl/wp-content/uploads/2022/12/Klauzula-informacyjna-na-potrzeby-postepowania-rekrutacyjnego.pdf

Klauzula informacyjna dla Pacjentów

https://interfizjo.pl/wp-content/uploads/2022/12/Klauzula-informacyjna-dla-pacjentow-2.pdf

Klauzula informacyjna wobec kontrahentów

https://interfizjo.pl/wp-content/uploads/2022/12/Klauzula-informacyjna-wobec-kontrahentow.pdf

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

https://interfizjo.pl/wp-content/uploads/2022/12/Klauzula-informacyjna-dotyczaca-monitoringu-wizyjnego.pdf

Inspektor Ochrony Danych

https://interfizjo.pl/wp-content/uploads/2022/12/Inspektor-Ochrony-Danych.pdf