dr n.med. Barbara Kiryluk

Ukończyłam studia medyczne w Białymstoku w 1990 roku. Uzyskałam specjalizację I i II stopnia z pediatrii. Przez 10 lat pracowałam jako pediatra. Od stycznia 2004 roku pracuję w Klinice Neurologii Dziecięcej  UDSK, jako starszy asystent. Przyjmuję też dzieci w Poradni Neurologicznej UDSK w Białymstoku. Uzyskałam specjalizację z neurologii dziecięcej. W międzyczasie ukończyłam studia podyplomowe na Wydziale Psychologii UW w Warszawie – „Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi”. Pracuję z dziećmi od  0 do 18 roku życia. Zajmuję się oceną rozwoju psychoruchowego, jego zaburzeniami i chorobami neurologicznymi wieku dziecięcego. Kocham, to co robię!