Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zaburzenia ze spektrum autyzmu u dorosłych

Dorośli z zaburzeniem ze spektrum autyzmu:

 • bardzo często żyją bez właściwej diagnozy;
 • pozbawieni są możliwości terapii i rehabilitacji;
 • zmagają się z niezrozumieniem i wykluczeniem społecznym.

Właściwy proces terapeutyczny osób dorosłych w spektrum autyzmu może przynieść wymierne efekty w postaci zwiększenia możliwości adaptacyjnych i poprawy ich funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym.

Z zaburzeniem ze spektrum autyzmu żyje w Polsce około 30 tys. osób, z których jedna trzecia to dorośli. Nie oznacza to, że objawy mijają wraz z wiekiem. Zaburzenie ze spektrum autyzmu diagnozowane jest dopiero od 2010 r. Najwięcej uwagi poświęca się dzieciom. 

Objawy zaburzenia ze spektrum autyzmu u osób dorosłych

Objawy zaburzenia ze spektrum autyzmu u osób dorosłych

Są one podobne do tych, które występują u dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu. Mogą jednak pojawiać się w różnym natężeniu. Charakteryzują się też zmiennością.

Wśród najczęstszych objawów wymienia się:

 • zaburzenia mowy – problem z komunikacją i składnią,
 • brak zrozumienia mowy potocznej, żarów, emocji i intencji rozmówcy,
 • nieumiejętność odczytywania mowy niewerbalnej,
 • ciągłe napięcie emocjonalne,
 • skłonność do agresywnych zachowań i reakcji,
 • obsesyjne, bardzo wąskie zainteresowania,
 • strach przed zmianami,
 • brak możliwości adaptacji do nowych, nieprzewidzianych sytuacji;
 • nadwrażliwość na bodźce zewnętrzne typu hałas, światło czy zapach, a także dotyk.

Formy pomocy dorosłym w spektrum autyzmu

Formy pomocy dorosłym w spektrum autyzmu

Celem terapii jest poprawa funkcjonowania dorosłego w społeczeństwie oraz – w miarę możliwości – jego usamodzielnienie.

W terapii dorosłych wykorzystuje się głównie:

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
 • zajęcia logopedyczne,
 • integrację sensoryczną,
 • stymulację rozwoju w zakresie funkcjonowania społecznego i komunikacji,
 • rozwój metod i zasobów radzenia sobie ze stresem.

Czasem włączane są dodatkowe, alternatywne metody leczenia, co wykazuje dużą skuteczność terapeutyczną. Należą do nich m.in.:

 • arteterapia,
 • hipoterapia,
 • dogoterapia.

Osiągnięcie znaczących efektów jest w przypadku osób dorosłych w spektrum autyzmu możliwe, jednak jest to proces trudniejszy niż przy terapii dzieci.

Sprawdź wolne terminy

Umów wizytę

najczęściej zadawane pytania

Jak długo trwa terapia osób ze spektrum autyzmu?

Jak przygotować do wizyty u specjalisty zdrowia psychicznego?

Ile kosztuje terapia w przypadku dorosłych w spektrum autyzmu?