Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zaburzenia ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży

Ważne!
Zaburzenia ze spektrum autyzmu:

 • nie są chorobą;
 • są zaburzeniem rozwojowym;
 • nie dają się “wyleczyć” – towarzyszą dzieciom także w ich dorosłym życiu;
 • poddane odpowiedniej terapii umożliwiają w niektórych przypadkach samodzielne funkcjonowanie dziecka w dorosłym życiu.

Im wcześniej postawiona diagnoza i szybsze wdrożenie procesu terapeutycznego, tym lepsze efekty terapii.

Zaburzenia ze spektrum autyzmu rozpoznawane są obecnie u 1 na 100 dzieci. Najczęściej diagnozuje się je między 2 a 5 rokiem życia, kiedy pojawiają się pierwsze różnice w zachowaniu, mowie czy interakcjach pomiędzy dzieckiem w spektrum autyzmu a jego rówieśnikami. 

Objawy zaburzenia ze spektrum autyzmu

Objawy zaburzenia ze spektrum autyzmu

Pierwsze sygnały dostrzec można już w okresie niemowlęcym. Są one jednak nieznaczne, dlatego zazwyczaj diagnozuje się zaburzenie w momencie rozwoju mowy i głębszych interakcji. Objawy skupiają się na różnicach w rozwoju w elementach charakterystycznych dla danego wieku.

Początkowo są to:

 • minimalna ekspresja mimiczna lub jej całkowity brak,
 • niewielka aktywność,
 • słaby rozwój mowy,
 • brak kontaktu wzrokowego,
 • niepodążanie za wzrokiem rodzica lub opiekuna.

W kolejnych latach są to:

 • brak kontaktu z rówieśnikami,
 • unikanie interakcji społecznych,
 • izolacja,
 • nieumiejętne okazywanie uczuć i emocji,
 • agresja,
 • brak akceptacji zmian,
 • powtarzalność ruchów i gestów,
 • echolalia, czyli ciągłe powtarzanie usłyszanych zwrotów, fraz lub zdań.

Formy pomocy dzieciom z zaburzeniem ze spektrum autyzmu

Formy pomocy dzieciom z zaburzeniem ze spektrum autyzmu

Zaburzenie ze spektrum autyzmu towarzyszy przez całe życie. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania dziecka oraz zwiększenie umiejętności adaptacyjnych.
Najczęściej stosuje się (w zależności od wieku dziecka i deficytów funkcjonowania):

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS),
  zajęcia logopedyczne,
 • integrację sensoryczną,
 • stymulację rozwoju w zakresie funkcjonowania społecznego i komunikacji,
 • rozwój metod i zasobów radzenia sobie ze stresem.

Czasem włączane są dodatkowe, alternatywne metody leczenia, co wykazuje się dużą skutecznością terapeutyczną. Należą do nich m.in.:

 • muzykoterapia,
 • hipoterapia,
 • dogoterapia.

Niezwykle ważnym elementem tego procesu jest praca z rodzicami, która opiera się na:

 • psychoedukacji,
 • warsztatach.

Niektórym dzieciom, po włączeniu prawidłowych form terapii, udaje się funkcjonować samodzielnie w dorosłym życiu. Efekty są jednak zależne od wielu czynników, takich jak złożoność zaburzenia, intensywność deficytów funkcjonowania, wiek rozpoczęcia terapii i długość jej trwania.

Sprawdź wolne terminy

Umów wizytę

najczęściej zadawane pytania

Jak długo trwa terapia dzieci ze spektrum autyzmu?

Jak przygotować się do wizyty dziecka u specjalisty zdrowia psychicznego?

Ile kosztuje terapia dzieci ze spektrum autyzmu?